API Javascript

Domyślnie StatsBro rejestruje wyświetlenia stron (również w przypadku aplikacji typu SPA). Jeśli chcesz dodawać własne zdarzenia skorzystaj z API javascript.

Funkcje

window.statsbro(e = 'pageview)

Parametr e umożliwia przekazanie nazwy Twojego zdarzenia.
Przykład użycia:

window.statsbro('contact_button_click');

;